Careers at GSmartTech

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi justo ante, euismod ut tempor in, varius sed arcu.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi justo ante, euismod ut tempor in, varius sed arcu.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing um dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi justo ante, euismod ut tempor in, varius sed arcu.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing um dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi justo ante, euismod ut tempor in, varius sed arcu.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi justo ante, euismod ut tempor in, varius sed arcu.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi justo ante, euismod ut tempor in, varius sed arcu.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing um dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi justo ante, euismod ut tempor in, varius sed arcu.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing um dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi justo ante, euismod ut tempor in, varius sed arcu.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi justo ante, euismod ut tempor in, varius sed arcu.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi justo ante, euismod ut tempor in, varius sed arcu.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing um dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi justo ante, euismod ut tempor in, varius sed arcu.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing um dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi justo ante, euismod ut tempor in, varius sed arcu.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing

Lập trình viên PHP 

Tháng 2_PHP Developer

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi justo ante, euismod ut tempor in, varius sed arcu.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi justo ante, euismod ut tempor in, varius sed arcu.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi justo ante, euismod ut tempor in, varius sed arcu.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morb

Tuyển dụng mới nhất 

Nhiều đoạn đê kè sạt lở do mưa bão

Nhiều đoạn đê kè sạt lở do mưa bão

Đổ bộ vào Hải Phòng, Thái Bình tối 23/6, bão Bebinca không gây thiệt hại về người, tuy nhiên nhiều đoạn đê kè bị sạt lở, hàng nghìn ha thủy sản hư hại. Hoàn lưu sau bão gây mưa to cho Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ hết hôm nay.

Chuyên viên đảm bảo chất lượng phần mềm 

Tháng 2_Software Quality Assurance

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi justo ante, euismod ut tempor in, varius sed arcu.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi justo ante, euismod ut tempor in, varius sed arcu.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi justo ante, euismod ut tempor in, varius sed arcu.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morb

Chuyên gia Phân tích thiết kế hệ thống 

Tháng 3_A&D

Thứ năm, 16 Tháng 2 2012 16:53
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi justo ante, euismod ut tempor in, varius sed arcu.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi justo ante, euismod ut tempor in, varius sed arcu.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi justo ante, euismod ut tempor in, varius sed arcu.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morb

Chuyên gia Quản lý dự án 

Tháng 3_Project Manager

Thứ năm, 16 Tháng 2 2012 16:53
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi justo ante, euismod ut tempor in, varius sed arcu.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi justo ante, euismod ut tempor in, varius sed arcu.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi justo ante, euismod ut tempor in, varius sed arcu.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morb

Lập trình viên Java 

Tháng 2_Java Developer

Thứ năm, 16 Tháng 2 2012 16:53
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi justo ante, euismod ut tempor in, varius sed arcu.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi justo ante, euismod ut tempor in, varius sed arcu.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi justo ante, euismod ut tempor in, varius sed arcu.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morb

Chuyên viên kiểm thử 

Tháng 2_Tester

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi justo ante, euismod ut tempor in, varius sed arcu.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi justo ante, euismod ut tempor in, varius sed arcu.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi justo ante, euismod ut tempor in, varius sed arcu.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morb

Lập trình viên .Net 

Tháng 3_Net Developer

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi justo ante, euismod ut tempor in, varius sed arcu.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi justo ante, euismod ut tempor in, varius sed arcu.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi justo ante, euismod ut tempor in, varius sed arcu.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morb

Lập trình viên C/C++/Objective C 

Tháng 2_C++/C/Víual C

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi justo ante, euismod ut tempor in, varius sed arcu.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi justo ante, euismod ut tempor in, varius sed arcu.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi justo ante, euismod ut tempor in, varius sed arcu.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morb

Chuyên viên thiết kế đồ họa 

Tháng 3_Graphic Design

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi justo ante, euismod ut tempor in, varius sed arcu.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi justo ante, euismod ut tempor in, varius sed arcu.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi justo ante, euismod ut tempor in, varius sed arcu.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morb