Terms of Service

Xin lưu ý đại từ “Chúng tôi” trong văn bản này được sử dụng để chỉ GSmartTech.

CHÚ Ý QUAN TRỌNG! CÁC ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG (TOS) DƯỚI ĐÂY QUY ĐỊNH VIỆC SỬ DỤNG TRANG WEB NÀY – trang web thuộc sở hữu của GSmartTech.

VỚI VIỆC TRUY CẬP WEBSITE NÀY, BẠN THỂ HIỆN VIỆC THỪA NHẬN VÀ CHẤP NHẬN CÁC ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG. CÁC ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG NÀY ĐƯA RA CÁC ĐIỀU KIỆN CHO VIỆC SỬ DỤNG HỢP PHÁP VÀ ĐỀN BÙ CHO WEBSITE NÀY TRONG BẤT CỨ TRƯỜNG HỢP HƯ HẠI NÀO MANG TÍNH CÁ NHÂN, XÚC CẢM HAY THƯƠNG MẠI, MÀ BẠN CÓ THỂ GÁNH CHỊU DO VIỆC TRUY CẬP HOẶC SỬ DỤNG WEBSITE NÀY.
TẠI ĐÂY, BẠN XÁC NHẬN VIỆC CHẤP NHẬN MỌI RỦI RO TRONG SỬ DỤNG WEBSITE.

CÁC ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG NÀY CÓ THỂ ĐƯỢC SỬA ĐỔI BẤT CỨ LÚC NÀO TÙY THEO MONG MUỐN CỦA NGƯỜI SỞ HỮU WEBSITE.

VIỆC BẠN TIẾP TỤC SỬ DỤNG WEBSITE SAU KHI CÁC THAY ĐỔI ĐƯỢC ĐƯA RA THỂ HIỆN BẠN THỪA NHẬN VÀ CHẤP NHẬN CÁC THAY ĐỔI NÀY. VUI LÒNG THƯỜNG XUYÊN XEM LẠI CÁC ĐIỀU KHOẢN TẠI ĐÂY.

Truy cập vào Website này

BẠN PHẢI ĐỦ 18 TUỔI TRỞ LÊN ĐỂ TRUY CẬP WEBSITE NÀY. NẾU BẠN CHƯA ĐỦ 18 TUỔI, BẠN KHÔNG ĐƯỢC PHÉP TRUY CẬP WEBSITE NÀY VÌ BẤT CỨ LÝ DO GÌ. DO WEBSITE ĐÃ GIỚI HẠN TUỔI CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG, TẤT CẢ CÁC THÔNG TIN ĐƯỢC SỬ DỤNG TRONG WEBSITE ĐỀU TUÂN THỦ ĐẠO LUẬT BẢO VỆ TRẺ EM TRỰC TUYẾN (COPA) VÀ DO VẬY SẼ KHÔNG CHỊU SỰ GIÁM SÁT THEO LUẬT.

Thông tin

Để truy cập website này hoặc một số tài nguyên trên website, có thể bạn sẽ được yêu cầu cung cấp một số thông tin đăng ký hoặc các thông tin khác. Một trong các điều kiện để sử dụng website là tất cả các thông tin bạn cung cấp phải chính xác, cập nhật và đầy đủ. Nếu website của chúng tôi xác định rằng các thông tin bạn cung cấp không chính xác, cập nhật và đầy đủ, chúng tôi có quyền từ chối việc truy cập của bạn đối với website hay bất cứ tài nguyên nào trên website, đồng thời chấm dứt hoặc tạm ngừng quyền truy cập của bạn vào bất cứ thời điểm nào mà không cần thông báo trước. Điều khoản này được trình bày rõ hơn trên trang Chính sách Quyền riêng tư của chúng tôi. Bạn có trách nhiệm đọc nội dung trên trang nói trên như một điều kiện bắt buộc khi truy cập website của chúng tôi.

Giới hạn sử dụng

Bạn chỉ có thể sử dụng website này cho các mục đích được cho phép rõ ràng bởi website. Không được phép sử dụng website cho bất cứ mục đích nào khác, bao gồm bất kỳ mục đích thương mại nào khi chưa được sự cho phép rõ ràng trước đó bằng văn bản từ quản lý website. Ví dụ, bạn không được phép (hay ủy quyền cho bên nào khác) (i) đưa thương hiệu (co-brand) lên site, hoặc (ii) tạo frame trên trang, hoặc đưa liên kết trang (hyperlink) lên website khi chưa có sự đồng thuận chính thức bằng văn bản trước đó của đại diện ủy quyền của quản lý website. Trong khuôn khổ Điều khoản Sử dụng này, đồng thương hiệu (co-branding) được hiểu là việc hiển thị tên, logo, thương hiệu hoặc các phương tiện biểu thị thuộc tính hoặc nhận diện của bên thứ ba theo cách có thể khiến người sử dụng website nhầm tưởng rằng bên thứ ba đó có quyền hiển thị hình ảnh, xuất bản, phân phối website này hay các nội dung có thể truy cập từ website này. Bạn đồng ý phối hợp với chúng tôi để chấm dứt ngay lập tức việc đưa bất cứ thương hiệu, frame hay hyperlink trái phép nào lên website.

Thông tin sở hữu

Các tài liệu và nội dung (sau đây gọi là Nội dung) có thể truy cập từ website này, và bất cứ website nào khác thuộc sở hữu, được điều hành bởi, được cấp phép hoặc điều khiển bởi website của chúng tôi đều là các thông tin thuộc sở hữu của website chúng tôi hoặc bên cung cấp Nội dung đó cho website của  chúng tôi. Website của chúng tôi và bên cung cấp Nội dung  nắm tất cả các quyền, xác nhận sở hữu, và quyền lợi đối với Nội dung nói trên. Do đó, bạn không được phép sao chép, phân phát, tái xuất bản, upload, đăng, hay chuyển giao Nội dung này dưới bất cứ phương thức nào khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản trước đó từ website của chúng tôi, hay được cho phép bằng văn bản trên website, trừ trường hợp bạn in Nội dung ra và chỉ sử dụng với mục đích cá nhân. Khi thực hiện việc đó, bạn không được phép xóa, chỉnh sửa hoặc tác động dẫn đến việc bị xóa hoặc chỉnh sửa bất cứ bản quyền, thương hiệu, tên thương mại, nhãn dịch vụ hay bất cứ thông báo hay ghi chú nào về quyền sở hữu xuất hiện trong Nội dung. Việc chỉnh sửa hoặc sử dụng Nội dung không tuân thủ các quy định trong Điều khoản Sử dụng Dịch vụ này là xâm phạm các quyền sở hữu trí tuệ của chúng tôi. Việc bạn truy cập website này không đồng nghĩa bạn được chuyển giao bất cứ quyền sở hữu hay quyền sở hữu trí tuệ nào.

Siêu liên kết  (Hyperlinks)

Website này có thể chứa các siêu liên kết (hyperlink) tới các trang khác không được duy trì bởi hoặc không liên quan tới website của chúng tôi. Các hyperlink đến các trang đó được tạo ra như một dịch vụ cho người dùng, không thuộc sự bảo trợ hoặc không phải chi nhánh của chúng tôi. Website của chúng tôi chưa kiểm tra các website này, do vậy không chịu trách nhiệm về nội dung được đăng trên các trang này. Người sử dụng tự chịu trách nhiệm với việc truy cập các hyperlink nói trên. Ban quản trị website của chúng tôi không đại diện, và không bảo đảm về nội dung, tính trọn vẹn hay độ chính xác của các hyperlink này hoặc các trang được liên kết từ website này. Ngoài ra, việc hiển thị các hyperlink đến website của một bên thứ ba không đồng nghĩa với việc website của chúng tôi chứng thực nội dung trên web đó.

Dữ liệu đăng tải

Dưới đây, bạn cấp cho website quyền và giấy phép miến phí, vô thời hạn, không thể hủy bỏ, không độc quyền cho việc sử dụng, sao chép, chỉnh sửa, thích ứng, xuất bản, biên dịch, tạo các phiên bản phái sinh, phân tán, thực hiện và hiển thị tất cả các nội dung, nhận xét, đề xuất, ý tưởng, đồ họa hoặc các dạng thông tin khác được trao đổi giữa bạn và website của chúng tôi (tại đây gọi chung là Dữ liệu đăng tải), đồng thời kết hợp bất cứ Dữ liệu đăng tải nào vào các sản phẩm khác dưới bất cứ hình thức,  phương tiện hay công nghệ nào hiện có hoặc được phát triển sau này. Website của chúng tôi không có trách nhiệm đối xử với bất cứ Dữ liệu đăng tải nào dưới dạng tuyệt mật, đồng thời có thể sử dụng bất cứ Dữ liệu đăng tải nào cho công việc của mình (bao gồm nhưng không giới hạn việc sử dụng cho sản phẩm và quảng cáo) mà không phải chịu bất cứ chi phí bản quyền hoặc tiền bồi thường nào khác, đồng thời không chịu bất cứ trách nhiệm pháp lý nào gây ra từ sự tương đồng có thể xuất hiện trong việc vận hành website trong tương lai.
Website của chúng tôi sẽ xử lý các thông tin cá nhân bạn cung cấp qua trang web này tuân theo Chính sách Quyền riêng tư được nêu trên website.

Từ chối bảo đảm

Bạn hiểu rằng website của chúng tôi không thể và không bảo đảm rằng các tệp tin có thể tải về từ Internet không chứa virus, worm, Trojan hay các mã khác có đặc tính lây nhiễm hay phá hoại. Bạn có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các quy trình và điểm kiểm soát nhằm thỏa mãn các yêu cầu cụ thể của bạn về độ chính xác của các dữ liệu đầu vào và đầu ra, đồng thời duy trì phương tiện bên ngoài website này để có thể phục hồi bất cứ dữ liệu bị mất nào. Website của chúng tôi không chịu trách nhiệm trước những rủi ro bạn có thể gặp phải khi sử dụng Internet.

Nội dung của website không không nhất thiết phải đầy đủ và cập nhật, không nên sử dụng để thay thế các văn bản viết như báo cáo, bản kê, hay thông báo do website cung cấp. Các nhà đầu tư, người đi vay, và các đối tượng khác chỉ nên sử dụng Nội dung giống như một phương tiện giáo dục, đồng thời không nên phụ thuộc vào Nội dung mà loại bỏ các đánh giá mang tính chuyên môn. Các thông tin có được qua việc sử dụng trang này không mang tính toàn diện và không bao quát tất cả các vấn đề, chủ điểm, sự việc có thể liên quan tới mục đích của bạn.

BẠN HOÀN TOÀN TỰ CHỊU TRÁCH NHIỆM VỚI VIỆC SỬ DỤNG WEBSITE NÀY. Nội dung được cung cấp như hiện trạng, không bao gồm bất cứ hình thức bảo hành nêu rõ hay ngầm định nào. Website từ chối mọi bảo đảm bao gồm các bảo đảm ngầm định về khả năng bán hàng, tính phù hợp với mục đích cụ thể, QUYỀN SỞ HỮU, HAY KHÔNG VI PHẠM.

Website của chúng tôi không đảm bảo các chức năng HOẶC NỘI DUNG được trình bày tại đây sẽ không bị gián đoạn hay không đứng trước khả năng xảy ra lỗi, các lỗi sẽ được sửa, hay website này và server cung cấp nó không chứa virus hoặc các thành phần độc hại khác. Website của GSmartTech không bảo đảm hay đại diện bất cứ điều gì liên quan đến việc sử dụng, kết quả của việc sử dụng của nội dung về độ chính xác, tin cậy hay các tính chất khác. Nội dung có thể bao gồm các thông tin kỹ thuật không chính xác hoặc các lỗi về in ấn, và Website GSmartTech có thể thay đổi hoặc chỉnh sửa vào bất cứ thời điểm nào. Bạn, chứ không phải website GSmartTech, là người chịu toàn bộ chi phí cần thiết cho việc bảo trì, sửa chữa lỗi TRONG TRƯỜNG HỢP MẤT MÁT HAY THIỆT HẠI GÂY RA TỪ

VIỆC SỬ DỤNG WEBSITE NÀY HOẶC NỘI DUNG CỦA NÓ. WEBSITE GSMARTTECH KHÔNG BẢO ĐẢM VIỆC SỬ DỤNG CÁC NỘI DUNG KHÔNG VI PHẠM CÁC QUYỀN BÊN NGOÀI, ĐỒNG THỜI KHÔNG NHẬN BẤT CỨ TRÁCH NHIỆM NÀO ĐỐI VỚI CÁC LỖI HAY THIẾU SÓT TRONG CÁC NỘI DUNG ĐÓ.

Tất cả các thông tin trên trang này, dù mang tính lịch sử hay dự đoán tương lai, chỉ được nêu lên đúng như tại thời điểm thông tin đó được đăng lên trang. Website của GSmartTech không có nghĩa vụ phải cập nhật thông tin đó sau khi đăng hay xóa bỏ thông tin đó khỏi website nếu nó không, hoặc không còn,  chính xác và đầy đủ.

Giới hạn Trách nhiệm

Website của GSmartTech, CÁC CÔNG TY CON, CÁC CHI NHÁNH, BÊN CẤP PHÉP, NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ, NHÀ CUNG CẤP NỘI DUNG, CÁC NHÂN VIÊN, ĐẠI DIỆN, CHUYÊN VIÊN VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH CỦA CHÚNG TÔI SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM TRƯỚC MỌI TỔN HẠI NGẪU NHIÊN, TRỰC TIẾP, GIÁN TIẾP, HÌNH PHẠT, THỰC TIỄN, ĐẶC BIỆT, LÀ HẬU QUẢ HOẶC ĐIỂN HÌNH HAY BẤT CỨ THIỆT HẠI NÀO KHÁC, BAO GỒM CÁC THIỆT HẠI VỀ DOANH THU, THU NHẬP, ĐAU ĐỚN VỀ THỂ XÁC, HÀNH HẠ VỀ TINH THẦN HAY NHỮNG THIỆT HẠI TƯƠNG TỰ, NGAY CẢ KHI GSmartTech ĐÃ ĐƯỢC THÔNG BÁO VỀ KHẢ NĂNG XẢY RA CÁC THIỆT HẠI ĐÓ. TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP, TRÁCH NHIỆM TỔNG HỢP CỦA WEBSITE GSMARTTECH, CÁC CÔNG TY CON, CÁC CHI NHÁNH, BÊN CẤP PHÉP, NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ, NHÀ CUNG CẤP NỘI DUNG, CÁC NHÂN VIÊN, ĐẠI DIỆN, CHUYÊN VIÊN VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH CỦA CHÚNG TÔI, ĐỐI VỚI BẤT CỨ BÊN NÀO KHÁC (BẤT KỂ DƯỚI HÀNH ĐỘNG NHƯ THẾ NÀO, TRONG HỢP ĐỒNG,  SAI PHẠM NGOÀI HỢP ĐỒNG HAY HÌNH THỨC KHÁC) KHÔNG VƯỢT QUA HOẶC LỚN HƠN MỨC 0 HOẶC KHOẢN TIỀN BẠN ĐÃ PHẢI TRẢ CHO WEBSITE CỦA GSMARTTECH ĐỂ SỬ DỤNG CÁC NỘI DUNG, SẢN PHẨM HOẶC DỊCH VỤ PHÙ HỢP, LÀ CĂN NGUYÊN PHÁT SINH CÁC TRÁCH NHIỆM NÓI TRÊN.

Bồi thường

Bạn sẽ bồi thường và bảo đảm website của GSmartTech, các công ty con, các chi nhánh, bên cấp phép, nhà cung cấp dịch vụ, nhà cung cấp nội dung, các nhân viên, đại diện, chuyên viên, người điều hành và nhà thầu của chúng tôi (sau đây gọi là Bên nhận Bồi thường) không chịu ảnh hưởng từ việc bạn vi phạm các Điều khoản Sử dụng này, bao gồm việc sử dụng bất cứ phần Nội dung nào ngoài các phần được cho phép rõ ràng trong Điều khoản Sử dụng. Bạn đồng ý rằng Bên nhận Bồi thường không chịu bất cứ trách nhiệm gì liên quan tới việc vi phạm hay sử dụng trái phép nói trên, đồng thời bạn đồng ý bồi thường toàn bộ và bất cứ mất mát, thiệt hại, phán quyết, hình phạt, chi phí, phí tổn, chi phí  luật sư kéo theo nào cho Bên nhận Bồi thường liên quan đến sự việc đó. Bạn cũng sẽ bồi thường và bảo đảm Bên nhận Bồi thường không chịu ảnh hưởng từ các kháng nghị từ bất cứ bên thứ ba nào bắt nguồn từ việc bạn sử dụng các thông tin có được từ website này.

Thuơng hiệu

Các thương hiệu, nhãn dịch vụ và logo xuất hiện trên trang web này là tài sản của website GSmartTech hoặc của các bên cung cấp thương hiệu, nhãn dịch vụ và logo đó cho website của GSmartTech. Website của GSmartTech và bất cứ bên nào cung cấp thương hiệu, nhãn dịch vụ và logo cho website của GSmartTech nắm giữ tất cả các quyền tương ứng với tất cả các thương hiệu, nhãn dịch vụ, và logo xuất hiện trên website này.

Thông tin bạn cung cấp

 • Bạn không được phép đăng, gửi, đệ trình, xuất bản hay truyền tải liên quan tới website này và bất cứ tài liệu nào:
 • Bạn không có quyền đăng tải, bao gồm các tài liệu thuộc quyền sở hữu của bên thứ ba nào khác;
 • Ủng hộ các hoạt động trái pháp luật hoặc thảo luận về một ý định thực hiện một hành động trái pháp luật;
 • Phản cảm, thô tục, đồi trụy, thiếu lành mạnh;
 • Không liên quan trực tiếp đến website;
 • Đe dọa hoặc lạm dụng người khác, xúc phạm, bôi nhọ, xâm phạm đời sống riêng tư, theo dõi, thô tục, đồi bại, phân biệt chủng tộc, lạm dụng, quấy rối, đe dọa hay xúc phạm;
 • Tìm cách bóc lột hay làm hại trẻ em qua việc cho bọn trẻ tiếp xúc với các nội dung không phù hợp, hỏi han các thông tin nhận biết cá nhân hay các thông tin khác;
 • Xâm phạm sở hữu trí tuệ hoặc các quyền khác của bất cứ một tổ chức hay cá nhân nào, bao gồm việc xâm phạm bản quyền, thương hiệu hay các quyền công khai thông tin của người khác;
 • Vi phạm luật hoặc có thể xem là vi phạm luật;
 • Giả danh hoặc mạo danh một tổ chức hay cá nhân khác hoặc tìm cách qua mặt cơ chế nhận biết nhằm che dấu nguồn gốc của nội dung thông tin;
 • Quảng cáo bất cứ loại hình thương mại nào (như đưa ra các dịch vụ, sản phẩm hạ giá) hoặc tham gia vào các hoạt động thương mại (như tổ chức các trò rút thăm trúng thưởng, các cuộc thi, hiển thị banner của nhà tài trợ, và/hoặc môi giới sản phẩm hay dịch vụ) trừ các trường hợp được cho phép cụ thể trên website này;

 • Môi giới quỹ, nhà quảng cáo hay tài trợ;

 • Bao gồm các chương trình có chứa virus, worm và/hoặc Trojan hay các mã máy tính, các tệp tin hoặc chương trình được thiết kế để làm gián đoạn, phá hủy hay giới hạn các chức năng của bất cứ phần mềm, phần cứng máy tính hoặc hệ thống viễn thông nào;

 • Làm gián đoạn các cuộc hội thoại thông thường, khiến màn hình trôi nhanh hơn khả năng đánh máy của người dùng, hoặc gây ảnh hưởng đến khả năng tương tác thời gian thực của người dùng qua website này;

 • Bao gồm các file theo định dạng MP3;

 • Cấu thành mô hình “hình tháp ảo” hay các hình thức lừa đảo tương tự;

 • Không tuân thủ bất cứ một chính sách hay quy định nào được thiết lập cùng với thời gian qua việc sử dụng website này hoặc bất cứ mạng lưới nào có liên kết tới website này; hoặc

 • Có chứa các siêu liên kết (hyperlink) tới các site khác có chứa nội dung trùng khớp với các nội dung nêu trên.


Mặc dù không có nghĩa vụ phải thực hiện nhưng website của GSmartTech nắm giữ các quyền kiểm tra việc sử dụng website này để xác định có tuân thủ các Điều kiện Sử dụng hay không, cũng như nắm giữ các quyền xóa bỏ hoặc từ chối bất cứ thông tin nào vì bất cứ lý do gì. Tuy nhiên, bất chấp những quyền này, bạn là người chịu trách nhiệm duy nhất cho nội dung mà bạn đăng tải. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng cả website GSmartTech và bất cứ bên thứ ba nào khác cung cấp Nội dung cho website của GSmartTech đều không chịu bất cứ trách nhiệm gì với bất cứ hành động/ hoặc không hành động nào của website GSmartTech hay bên thứ ba khác đối với bất cứ dữ liệu đăng tải nào.

An ninh

Bất cứ mật khẩu nào được sử dụng cho site này đều thuộc sở hữu cá nhân. Bạn sẽ chịu trách nhiệm cho sự an toàn của mật khẩu của chính mình (nếu có). Website của GSmartTech có quyền tùy nghi kiểm tra mật khẩu của bạn và yêu cầu bạn thay đổi mật khẩu nếu cần. Nếu bạn sử dụng một mật khẩu mà website GSmartTech cho rằng không đủ an toàn, website GSmartTech có quyền yêu cầu đổi mật khẩu và/hoặc xóa bỏ tài khoản của bạn.

Nghiêm cấm việc sử dụng bất cứ dịch vụ hoặc hạ tầng nào do website này cung cấp nhằm xâm phạm an ninh hoặc can thiệp vào các tài nguyên hệ thống và/hoặc các tài khoản. Nghiêm cấm việc sử dụng hoặc phân phát các công cụ được thiết kế để phá vỡ hàng rào an ninh (như chương trình đoán mật khẩu, công cụ bẻ khóa hay công cụ xâm nhập hệ thống). Nếu bạn vi phạm bất cứ quy định nào về an ninh hệ thống, website GSmartTech có quyền cung cấp thông tin của bạn cho quản lý hệ thống bị xâm phạm đó nhằm hỗ trợ họ xử lý vấn đề an ninh. GSmartTech có quyền điều tra các điểm nghi ngờ có xâm phạm các điều khoản sử dụng này.
Website GSmartTech có quyền phối hợp toàn diện với bất cứ cơ quan pháp luật hoặc tòa án nào đưa ra yêu cầu hoặc chỉ đạo website GSmartTech cung cấp chi tiết thân nhân của bất cứ ai gửi thông tin qua thư điện tử hoặc xuất bản hoặc đăng lên bất cứ tài liệu nào được xem là vi phạm các Điều khoản Sử dụng.

VỚI VIỆC ĐỒNG Ý THỎA THUẬN NÀY, BẠN LOẠI BỎ VÀ ĐẢM BẢO WEBSITE CỦA GSMARTTECH KHÔNG CHỊU BẤT CỨ TRÁCH NHIỆM GÌ ĐỐI VỚI CÁC KHIẾU NẠI BẮT NGUỒN TỪ CÁC HÀNH ĐỘNG WEBSITE GSMARTTECH THỰC HIỆN TRONG QUÁ TRÌNH ĐIỀU TRA, HOẶC BẮT NGUỒN TỪ QUÁ TRÌNH ĐIỀU TRA VÀ/HOẶC TỪ CÁC HÀNH ĐỘNG LÀ HẬU QUẢ CỦA VIỆC ĐIỀU TRA THỰC HIỆN BỞI WEBSITE CỦA GSMARTTECH HAY CÁC CƠ QUAN PHÁP LUẬT.

Điều khoản khác

Các Điều khoản Sử dụng này tuân thủ và chịu sự điều chỉnh của luật pháp Việt Nam, bao gồm cả các nguyên tắc xung đột với luật. Bạn hoàn toàn đồng ý với các phán quyết của tòa án Việt Nam  liên quan tới bất cứ tranh chấp nào giữa bạn và website GSmartTech khởi nguồn từ các Điều khoản Sử dụng này hoặc có liên quan tới các vấn đề được đề cập tại đây. Các bên tham gia vào Điều khoản Sử dụng này đều đồng ý rằng bất cứ vấn đề tranh chấp ngoài lề nào giữa các bên xuất phát từ các Điều khoản Sử dụng này hoặc liên quan tới các vấn đề được nhắc đến tại đây phải được giải quyết tại các Tòa án Nhân dân tại Việt Nam. Nếu bất cứ phần nào trong các Điều khoản Sử dụng này trái với pháp luật, không có hiệu lực hay không thể thực thi, phần đó sẽ được xem như có thể cắt bỏ và không ảnh hưởng gì tới tính hiệu lực và khả năng thực thi của các điều khoản khác. Các Điều khoản Sử dụng này cấu thành thỏa thuận toàn diện giữa các bên liên quan tới nội dung bàn thảo tại đây. Bất chấp những điều khoản có trước, bất cứ điều khoản, điều kiện bổ sung nào trên website này cũng sẽ giữ vai trò điều chỉnh mục liên quan tới nó. Website GSmartTech có thể chỉnh sửa Điều khoản Sử dụng này bất cứ lúc nào với việc cập nhật nội dung tại đây.

Website của GSmartTech thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Công nghệ Sáng tạo Toàn cầu.

Cập nhật lần cuối: Ngày 20 tháng 10 năm 2011