GSmartTech - Giới thiệu

anh 1GSmartTech – Thông tin chung 

GSmartTech được sở hữu bởi các nhà đầu tư tài chính chuyên nghiệp.

Đặt trọng tâm vào lĩnh vực công nghệ thông tin - truyền thông. Với đội ngũ các nhà quản trị chuyên nghiệp, đội ngũ nhân sự là các chuyên gia hàng đầu về công nghệ thông tin – truyền thông, nắm vững những công nghệ sản xuất tiên tiến, mang tính đột phá trong thế giới công nghệ hiện hành. GSmartTech mong muốn được trở thành Đối tác vàng của các chủ đầu tư, các khách hàng. 

 

sumenhGsmarttech – Sứ mệnh

Đem đến cho xã hội những sản phẩm có chất lượng, dịch vụ chu đáo, tin cậy. Xứng đáng là Đối tác vàng của bạn.

tamnhinGsmarttech – Tầm nhìn
Trở thành một công ty đẳng cấp quốc tế trong lĩnh vực:

Thiết kế website và gia công phần mềm quốc tế tại Việt Nam;

Truyền thông và quảng cáo trực tuyến;

Thương mại, thương mại điện tử.

muctieuGsmarttech – Mục tiêu


Quy tụ được các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực:

 Ø Thiết kế website; 

 Ø Gia công phần mềm;

 Ø Giải pháp phần mềm; 

 Ø Tư vấn công nghệ thông tin; 

 Ø Truyền thông; 

 Ø Quảng cáo trực tuyến; 

 Ø Thương mại , thương mại điện tử.

Các sản phẩm, dịch vụ cung cấp thực sự có chất lượng, tuân thủ theo các quy trình sản xuất theo các tiêu chuẩn quốc tế: ISO, CMMi, …;

Xây dựng được một hệ thông các dịch vụ chuyên nghiệp, lấy khách hàng làm trung tâm, xứng đáng là Đối tác vàng của chủ đầu tư, khách hàng;

Phục vụ khách hàng bằng trí tuệ và sự tận tụy của đội ngũ nhân sự có trình độ và tận tâm; tiến tới chiếm lĩnh thị trường trong và ngoài nước.

chienluocGsmarttech – Chiến lược phát triển 

Con người:

 Ø Quy tụ những chuyên gia hàng đầu trong lĩnh các lĩnh vực:

ü  Quản trị doanh nghiệp;

ü  Giải pháp phần mềm; 

ü  Gia công phần mềm;

ü  Thiết kế website giới thiệu doanh nghiệp;

ü  Thiết kế website thương mại điện tử;

ü  Thiết kế website truyền thông 

ü  Công nghệ truyền thông – quảng cáo;

ü  Tư vấn công nghệ thông tin; 

ü  Thương mại và thương mại điện tử;

ü  Và các lĩnh vực khác.

 Ø Đào tạo, phát triên nguồn nhân lực của doanh nghiệp:

ü  Đào tạo văn hóa doanh nghiệp;

ü  Ngoại ngữ;

ü  Tài chính và quản lý doanh nghiệp;

ü  Các quy trình quản lý và sản xuất;

ü  Tổ chức hội thảo chuyên đề;

Công nghệ:

 Ø Phương pháp luận sản xuất: Rational Unified Process;

 Ø Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: Microsoft SQL Server, Microsoft MySQL, Oragcle, …;

 Ø Ngôn ngữ lập trình: Visual Basic.net, Visual C#.net, Java, C/C++, Objective C, PHP, …;

 Ø Các nền tảng: Dotnet framework, Dotnet Nuke, Sharepoint, Joomla, VirtueMart; Magento, Wordpress, …

Các quy trình:

Ý thức được tầm quan trọng quả chất lượng sản phẩm, dịch vụ cung cấp, xứng đáng là đối tác vàng của chủ đầu tư, khách hàng. GSmartTech tập trung xây dựng các quy trình quản lý và sản xuất theo tiêu các tiêu chuẩn chất lượng quốc tế ISO, CMM/CMMi. Gồm có:

 Ø Quy trình quản lý theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008;

 Ø Quy trình an toàn bảo mật thông tin theo tiêu chuẩn ISO 27001/ISMS;

 Ø CMMi  level 3.

Thị trường:

  ü  Việt nam: Tập trung vào khối Quản lý nhà nước, Doanh nghiệp;

  ü  Nước ngoài: Hoa kỳ, Canada, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Newzealand, Úc, Châu Âu.

Sản phẩm:

 Ø Khối Quản lý Nhà nước và Hành chính sự nghiệp:

  ü  Hệ thống hành chính công một cửa – một cửa liên thông;

  ü  Quản lý nhân sự - tiền lương; 

  ü  Kế toán hành chính sự nghiệp;

  ü  Website quảng bá thông tin cơ quan, tổ chức;

  ü  Hệ thống thông tin quản lý theo đặc thù. 

 Ø Khối tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân:

  ü  Quản lý nhân sự - tiền lương;

  ü  Kế toán tài chính; 

  ü  Quản lý bán hàng;

  ü  Quản lý tài sản cố định;

  ü  Quản lý vật tư – kho bãi; (Material management)

  ü  Giải pháp cân điện tử;

  ü  Hệ thống thông tin quản lý theo đặc thù;

  ü  Website thông tin doanh nghiệp; 

  ü  Website thương mại điện tử;

  ü  Website truyền thông; 

Dịch vụ:

 Ø Thiết kế website; 

 Ø Gia công phần mềm; 

 Ø Giải pháp phần mềm; 

 Ø Tư vấn công nghệ thông tin; 

 Ø Truyền thông; 

 Ø Quảng cáo trực tuyến;

 Ø Thương mại, thương mại điện tử. 

nguonnhanlucGsmarttech – Nguồn nhân lực .

Tổng số cán bộ nhân viên: 32 người

Phân mảng:

 Ø Quản lý: 05;

 Ø Phục vụ sản xuất: 07;

 Ø Sản xuất: 20.

Học vấn:

 Ø Trên đại học: 08;

 Ø Đại học: 22;

 Ø Khác: 02.

quanlychatluongGsmarttech – Hệ thống quản trị chất lượng .Hệ thống quản trị chất lượng tại GSmartTech được tuân thủ theo các tiêu chuẩn: ISO 9001:2008, ISO 27001/ISMS, CMM, CMMi, gồm có:

Các quy trình kiểm thử;

Các quy trình Đảm bảo chất lượng;

Các quy trình an toàn, bảo mật thông tin.

      sanpham-dichvuGsmarttech – Sản phẩm – Dịch vụ .


  v Chuyên nghiệp trong Thiết kế website;

  v Tận tụy trong Gia công phần mềm; 

  v Sáng tạo trong Giải pháp phần mềm; 

  v Chuẩn mực trong Tư vấn công nghệ thông tin.