GSmartTech-Software outsourcing service

 

Việt Nam là quốc gia đang phát triển, với nguồn nhân lực trẻ và dồi dào. Trong lĩnh vực công nghệ thông tin, người Việt Nam có niềm đam mê và trình độ của đội ngũ chuyên gia công nghệ thông tin không hề thua kém các nước phát triển.

 

Với mức thu nhập bình quân đầu người không cao so với mặt bằng thu nhập tại các nước phát triển, các chuyên gia công nghệ thông tin của Việt Nam đã và đang thực sự là nguồn nhân lực quan trọng trong bản đồ nguồn nhân lực gia công phần mềm quốc tế.

 

GSmartTech tập hợp được một đội ngũ các chuyên gia trong các mảng lĩnh vực liên quan của công nghệ phần mềm, sẵn sàng cạnh tranh về chất lượng nhân lực và chi phí với các doanh nghiệp cùng loại khác trên thế giới. Đội ngũ chuyên gia gi công phần mềm quốc tế của chúng tôi gồm có:

 

- Chuyên gia quản trị dự án:

 

- Chuyên gia giải pháp, phân tích, thiết kế hệ thống;

 

- Chuyên gia lập trình;

 

- Chuyên gia kiểm thử.

 

Với sự Tận tụy trong gia công phần mềm quốc tế của GSmartTech, và:

 

- Đội ngũ chuyên gia với các kiến thức vững vàng; khả năng làm việc nhóm tốt; sử dụng thành thạo tiếng Anh; các công cụ giao tiếp qua mạng internet; tận tụy với công việc.

 

- Hệ thống quy trình sản xuất tốt, luôn cải tiến để phù hợp với đặc thù sản xuất của khách hàng đã tạo nên một hệ thống đồng bộ trong sản xuất giữa khách hàng với GSmartTech.

 

- Cùng với chính sách nhân sự ưu việt, GSmatTech luôn duy trì được sự ổn định cao về nhân sự; sự ổn định của đội ngũ nhân sự của GSmartTech là một nhân tố quan trọng giúp cho các dự án gia công phần mềm quốc tế của chúng tôi luôn đạt hiệu quả cao, dành được sự tín nhiệm của khách hàng.

 

Những yếu tố đó đã giúp làm nên sự thành công và thương hiệu của GSmartTech trong lĩnh vực gia công phần mềm quốc tế.

Các chuyên gia của chúng tôi sẵn sàng tham gia các dự án với nền tảng công nghệ:

 

- Chu trình phát triển: Rationnal Unified Process;

 

- Giải pháp, phân tích thiết kế: UML 2.0, sử dụng các công cụ: Rational Rose; Enterprise Architech; …

 

- Ngôn ngữ lập trình: Java; C/C++, Objective C; C#.net; Visual Basic.net; ASP.net; PHP.

 

- Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: My SQL; SQL Server; Oracle.

 

- Kiểm thử: Kiểm thử đơn vị; kiểm thử trường hợp; kiểm thử sự khả dụng.


Projects Software outsourcing service our