Privacy

Chú ý: Đại từ “Chúng tôi” trong văn bản này được sử dụng để chỉ GSmartTech.

GSmartTech luôn đề cao Quyền riêng tư của khách hàng khi truy cập các website của chúng tôi. GSmartTech mong muốn khách hàng của chúng tôi sẽ có những trải nghiệm thú vị và bổ ích khi truy cập website. Chúng tôi luôn minh bạch về cách thức thu thập thông tin về bạn, các thông tin đó sẽ được sử dụng như thế nào khi bạn đang truy cập website, sau khi bạn đã rời trang, đặt mua, đăng ký nhận thư quảng hoặc yêu cầu/cho phép liên lạc.


ĐỐI VỚI TRẺ EM:

Điều khoản Sử dụng website nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi. Do đó các điều khoản trong Quyền riêng tư giành cho trẻ em trong Đạo Luật Bảo vệ Trẻ Em Trực tuyến (COPA, 1998) sẽ không được áp dụng. Xem các thông tin dưới đây để biết thêm chi tiết. Nếu bạn dưới 18 tuổi, vui lòng lập tức rời khỏi trang này. Nội dung thông tin trong website không phù hợp với bạn về mặt luật pháp.

Với việc truy cập website này, bạn đồng ý cho phép thu thập và sử dụng các thông tin các nhân của mình. Tùy thuộc việc bạn là một khách vãng lai, người mua sản phẩm hoặc dịch vụ, thành viên có đăng ký, chi nhánh, đối tác liên doanh sau khi truy cập website, các nội dung thông tin khác nhau về bạn sẽ được lưu lại, nội dung có thể bao gồm: tên, địa chỉ email, địa chỉ đường, số điện thoại, thông tin tín dụng, thông tin giao vận, cũng như các thông tin về máy tính cá nhân của bạn bao gồm cả thông tin về đường truyền của nhà cung cấp dịch vụ Internet.


Dưới đây là cách chúng tôi sử dụng thông tin này, phương thức bạn ủy quyền sử dụng thông tin này cho chúng tôi thông qua việc truy cập website và cách thức website tương tác với máy tính của bạn.

Các thông tin các nhân mà hệ thống website của GSmartTech ghi lại, Thông tin này được sử dụng như thế nào


Giới thiệu:

Website của GSmartTech ghi lại các thông tin theo các cách khác nhau từ các Khách vãng lai và Thành viên truy cập vào các phần khác nhau trong các Dịch vụ và hệ thống Websites của chúng tôi từ Dịch vụ chúng tôi cung cấp.


Đăng ký:

Các Thành viên có thể được yêu cầu cung cấp các thông tin cá nhân khi đăng ký sử dụng Sản Phẩm, Dịch vụ của chúng tôi. Các thông tin yêu cầu gồm: Tên, địa chỉ, điện thoại, thông tin thanh toán (ví dụ như số thẻ tín dụng), và loại máy tính cá nhân đang được sử dụng để truy cập Dịch vụ. Các thông tin cá nhân thu thập được từ Thành viên trong quá trình đăng ký được sử dụng để quản lý tài khoản của từng Thành viên (như để tính phí chẳng hạn). Thông tin này sẽ không được chia sẻ với bất cứ bên thứ ba nào.


Mua hàng trực tuyến:

Trên một số website, bạn có thể mua sản phẩm, dịch vụ trực tuyến hoặc đăng ký nhận tài liệu như thư ngỏ, catalog hay các phần cập nhật của sản phẩm, dịch vụ. Trong rất nhiều trường hợp, bạn sẽ được yêu cầu cung cấp thông tin liên lạc như:Tên, địa chỉ, email, số điện thoại và thông tin tín dụng (credit/debit). Nếu bạn điền một yêu cầu sản phẩm cho một người khác, ví dụ như một yêu cầu gửi quà trực tuyến đến trực tiếp người nhận, bạn có thể được yêu cầu cung cấp thông tin về người nhận như: tên người nhận, địa chỉ và số điện thoại. Website của GSmartTech không kiểm soát việc các bên thứ ba sử dụng các thông tin cá nhân do bạn cung cấp khi thực hiện đơn đặt hàng như vậy. Do vậy, vui lòng thận trọng khi thực hiện. Nếu bạn đặt mua sản phẩm hoặc dịch vụ trực tiếp từ GSmartTech, chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân bạn cung cấp để xử lý đơn hàng đó. Chúng tôi có thể chia sẻ các thông tin này với các đối tác kinh doanh của mình.


Quảng cáo trực tuyến:

Website của chúng tôi có thể hiển thị các quảng cáo trực tuyến. Trong các trường hợp này, chúng tôi chia sẻ thông tin về Khách truy cập và Thành viên được ghi lại qua quá trình đăng ký cũng như các hình thức khảo sát, khuyến mại cùng các đối tác quảng cáo này.

Ngoài ra, trong một số trường hợp, chúng tôi sử dụng thông tin này để gửi các quảng cáo hoặc đề nghị liên doanh có định hướng. Ví dụ, một nhà quảng cáo hoặc đối tác liên doanh cho chúng tôi biết đối tượng khách hàng họ muốn tiếp cận và cung cấp một quảng cáo được giành riêng cho đối tượng đó. Dựa vào các thông tin chúng tôi đã ghi lại, chúng tôi có thể hiển thị hoặc gửi quảng cáo này tới đối tượng khách hàng họ hướng tới. GSmartTech không chia sẻ các thông tin cá nhân của Khách truy cập và Thành viên với các nhà quảng cáo hay đối tác liên doanh này.


Hồi đáp email yêu cầu:

Khi Khách truy cập hoặc Thành viên gửi email yêu cầu đến website của chúng tôi, địa chỉ email hồi đáp sẽ được sử dụng để trả lời các email yêu cầu chúng tôi nhận được.


Khảo sát khách hàng tự nguyện:

Chúng tôi có thể thực hiện các khảo sát định kỳ đối với khách hàng cá nhân và doanh nghiệp. Chúng tôi khuyến khích khách hàng của mình tham gia các khảo sát này vì nó cung cấp cho chúng tôi các thông tin quan trọng, giúp chúng tôi cải tiến loại hình sản phẩm và dịch vụ chúng tôi cung cấp cũng như cách thức cung cấp các sản phẩm, dịch vụ đó.

Chúng tôi có thể lấy các thông tin có được qua phản hồi của các cá nhân cho các bản Khảo sát Khách hàng và kết hợp (hoặc tổng hợp) nó với các hồi đáp của khách hàng khác chúng tôi có thể có được để tạo ra các phản hồi chung hơn, rộng hơn cho các câu hỏi khảo sát (như: giới tính, lứa tuổi, nhóm sở thích, trình độ giáo dục, nghề nghiệp, ngành, hoặc các thông tin về nhân khẩu học khác). Sau đó chúng tôi sử dụng thông tin tổng hợp này để cải tiến chất lượng các dịch vụ mà chúng tôi cung cấp đồng thời hướng tới việc phát triển các sản phẩm, dịch vụ mới. Thông tin tổng hợp, không mang tính cá nhân này có thể được chia sẻ với các bên thứ ba khác.


Các trường hợp đặc biệt:

Chính sách website của GSmartTech cho phép việc sử dụng hay chia sẻ thông tin cá nhân của Khách truy cập và Thành viên trong các trường hợp mô tả dưới đây mà không cần thêm bất cứ thông báo hoặc phương thức từ chối hay ngăn cản nào đối với việc sử dụng không liên quan đó.

Ngoài ra, chúng tôi có thể tiết lộ các thông tin cá nhân về Khách truy cập và Thành viên, hoặc thông tin về việc sử dụng Dịch vụ hay các Website có thể truy cập qua Dịch vụ của chúng tôi, với bất kỳ lý do gì nếu, từ góc nhìn của mình, chúng tôi tin rằng việc làm đó là hợp lý, bao gồm: Các tổ chức tín dụng, các công ty thu nợ, các công ty kinh doanh cơ sở dữ liệu, các cơ quan hành pháp, hoặc để thỏa mãn yêu cầu luật pháp, như  Điều luật Bảo mật Thông tin Điện tử,  Đạo luật Bảo vệ Trẻ em Trực tuyến, các quy chế, hoặc các yêu cầu của chính phủ hay pháp luật đối với các thông tin đó; tiết lộ thông tin cần thiết để xác định, liên hệ hoặc thực hiện các hành động pháp lý đối với một cá nhân nào đó vi phạm Điều khoản Sử dụng, hoặc các Chính sách người dùng khác; vận hành các Dịch vụ một cách hiệu quả; hoặc để bảo vệ website của GSmartTech và các Thành viên của chúng tôi.


“Cookies” và Việc sử dụng Cookie trên website của GSmartTech:

Một “cookie”  là một tệp dữ liệu nhỏ có thể được lưu trong ổ cứng của bạn khi bạn truy cập một website nào đó. Website của GSmartTech có thể sử dụng cookie để thu thập, lưu trữ, đôi khi có thể theo dõi thông tin với các mục đích được nêu trong đây cũng như với mục đích thống kê nhằm cải tiến sản phẩm và dịch vụ mà chúng tôi cung cấp đồng thời quản lý mạng lưới viễn thông của chúng tôi. Các nhà quảng cáo và đối tác cũng có thể sử dụng cookie của riêng họ. Chúng tôi không kiểm soát việc sử dụng cookie và từ chối toàn bộ trách nhiệm đối với các thông tin được thu thập qua cookie.


Cam kết của website đối với Quyền riêng tư của Trẻ em.

Bảo vệ quyền riêng tư của trẻ em được chúng tôi ưu tiên đặc biệt. Chính sách của chúng tôi tuân thủ Đạo luật Bảo vệ Trẻ em Trực tuyến được thông qua năm 1998 và tất cả các luật khả dụng khác. Do vậy, chúng tôi giới hạn đối tượng sử dụng website phải từ 18 tuổi trở lên.

ĐỂ TRUY CẬP WEBSITE BẠN PHẢI ĐỦ 18 TUỔI TRỞ LÊN. NẾU BẠN NHỎ HƠN 18 TUỔI, BẠN KHÔNG ĐƯỢC PHÉP TRUY CẬP WEBSITE VÌ BẤT CỨ LÝ DO GÌ. DO WEBSITE ĐÃ GIỚI HẠN TUỔI CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG, TẤT CẢ CÁC THÔNG TIN ĐƯỢC SỬ DỤNG TRONG WEBSITE ĐỀU TUÂN THỦ ĐẠO LUẬT BẢO VỆ TRẺ EM TRỰC TUYẾN (COPA) VÀ DO VẬY SẼ KHÔNG CHỊU SỰ GIÁM SÁT THEO LUẬT.


Các diễn đàn chung:

Xin hãy ghi nhớ rằng các thông tin bạn cung cấp trong bất cứ Danh mục thành viên nào, hoặc các khu vực công cộng khác của website hay Internet, đều sẽ trở thành thông tin chung. Bạn nên thận trọng khi tiết lộ các thông tin cá nhân trong các khu vực công cộng này.


Cam kết của GSmartTech về Bảo mật dữ liệu:

Các Dịch vụ và Website chúng tôi bảo trợ sử dụng các biện pháp an ninh nhằm đảm bảo không mất mát, sử dụng sai mục đích hay chỉnh sửa các thông tin được kiểm soát. Mặc dù chúng tôi luôn nỗ lực để đảm bảo tính toàn vẹn và an ninh của mạng và hệ thống, chúng tôi không thể đảm bảo các biện pháp an ninh của chúng tôi có thể ngăn chặn hoàn toàn việc truy cập bất hợp pháp những thông tin này bởi các hacker bên ngoài.


Giải đáp thắc mắc về Chính sách Quyền riêng tư của chúng tôi:

Nếu bạn có bất cứ câu hỏi gì về Quyền riêng tư hay các phương thức thực hiện mô tả trong đây, bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua email This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


Chỉnh sửa Chính sách Quyền riêng tư:

GSmartTech có quyền hiệu chỉnh, bổ sung hay sửa đổi Chính sách này, Các Điều khoản sử dụng dịch vụ, các chính sách và thỏa thuận khác của chúng tôi vào bất cứ thời điểm nào dưới bất kỳ hình thức nào qua việc cập nhật thông báo này. Để nắm được các thay đổi trong chính sách của chúng tôi, xin vui lòng thường xuyên truy cập trang web này. Việc bạn tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi sau khi có sự thay đổi về các điều khoản sẽ đồng nghĩa với việc bạn đồng ý với những thay đổi đó.

Website của GSmartTech thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Công nghệ Sáng tạo Toàn cầu.


Cập nhật lần cuối: 20 tháng 10, 2011