GSmartTech - Đối tác

doitacĐối tác là một yếu tố quan trọng đối với chúng tôi. Với phương châm Hợp tác cùng phát triển, trải qua quá trình xây dựng và phát triển, GSmartTech được sự ủng hộ và hỗ trợ hết mình của các đối tác.GSmartTech hiện có các đối tác chiến lược sau:

-      Tập đoàn VNPT;

-      Tập đoàn EVN;

-      Tập đoàn Hòa Phát;

-      Công ty Cổ phần Viễn thông Vạn Xuân;

-      Công ty Cổ phần Biztech;

-      Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển công nghệ Toàn thành;

-      Công ty Cổ phần Phần mềm Thiên hoàng;

-      Công ty GMC Việt Nam;

-      IBM;

-      Compaq;

-      Microsoft;

-      Oracle;