GSmartTech - Khách hàng

khachhangVới tôn chỉ xây dựng hệ thống các sản phẩm dịch vụ thực sự có chất lượng, lấy khách hàng làm trung tâm. GSmartTech được sự ủng hộ của các chủ đầu tư, khách hàng, đến nay GSmartTech đã có được một lượng khách hàng đông đảo, bước đầu khẳng định được uy tín của các dịch vụ cung cấp.


 

Cục Quân Y – Bộ Quốc phòng;

Văn phòng Interpol Việt Nam – Bộ công An;

Tổng công ty rau quả Việt Nam;

Công ty Sông Đà 5 – Tập đoàn Sông Đà;

Công ty tài chính TNHH MTV Công nghiệp Tàu thủy – Tập đoàn Vinashin;

Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế khảo sát xây dựng Trường Sơn;

Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Trường Hinh;

Công ty TNHH XNK VLXD và Nội Thất;

Công ty Cổ phần Phần mềm Thiên hoàng;

Công ty TNHH XNK Vật tư nhành in;

Công ty TNHH xây dựng sản xuất thương mại Minh Phúc;

Công ty TNHH SX-TM Thép Việt Dũng;

Công ty TNHH Vật tư thiết bị cầu trục Việt Hàn;

Công ty Cổ phần 3D’SPACE;

Công ty GMC Việt Nam;

Công ty sơn Đất Việt.